Filozofska fakulteta

Internationaal Studentendictee - ook voor niet-studenten

Op 21 april 2015 nodigen Het Lectoraat Nederlands van de Universiteit van Ljubljana en de Nederlandse Ambassade in Ljubljana u van harte uit voor het Internationaal Studentendictee der Nederlandse taal. In de eerste plaats is dit dictee bedoeld voor studenten neerlandistiek, op één van de 16 universiteiten in 10 landen van Centraal Europa. Indien u geen student(e) bent, maar toch uw kennis van de Nederlandse taal wilt testen, dan bent u ook welkom! U komt echter niet in aanmerking voor een prijs en doet mee voor uw plezier.
Iedereen is welkom om aan dit leuke evenement deel te nemen: naast studenten Neerlandistiek ook ex-studenten Nederlands, diplomaten, docenten, moedertaalsprekers, Slovenen die Nederlands spreken enz. De studenten dingen mee naar de locale en de regionale prijs. De hoofdprijs is de nieuwste editie van de Dikke van Dale. Daarnaast kan de regionale winnaar een reis van enkele dagen naar Nederland maken en deelnemen aan het Groot Dictee der Nederlandse taal in Den Haag in december 2015.
Natuurlijk hebben we ook een symbolische prijs voor de winnaar onder de niet-studenten.
Voor deelname aan het Dictee kunt zich opgeven bij docente Nederlandse taal en cultuur Anita Srebnik (anita.srebnik@guest.arnes.si)
Plaats: Nederlandse Ambassade in Ljubljana, Palača Kapitelj, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana
Datum en tijdstip: dinsdag 21 april, 11.30 uur
Meer informatie over het Dictee, op welke plaatsen het Dictee dit jaar plaats zal vinden, over de geschiedenis en de voorwaarden van deelname door studenten is te vinden op de website: www.internationaalstudentendictee.nl