Filozofska fakulteta

Študij nizozemskega jezika in kulture

Splošne informacije

Prvostopenjski program nizozemskega jezika in kulture poteka štiri semestre oz. v dveh letnikih: Nizozemski jezik in kultura I in Nizozemski jezik in kultura II.

Drugostopenjski program traja dva semestra in se v okviru predmetov Nizozemska družba in kultura ter Uvod v sodobno nizozemsko literaturo izvaja ciklično vsako drugo leto. 

Lektorat nizozemskega jezika in kulture vodi lekt. dr. Anita Srebnik.

Lektorat je intenziven in poteka po 150 ur letno, t.j. po pet ur tedensko v prvem in drugem letniku prve stopnje. Po prvostopenjskem programu študent doseže raven znanja na stopnji B1/B2 CEFR (skupnega evropskega okvira za jezike). Na drugostopenjskem programu pouk poteka dve uri tedensko. Študent doseže najmanj raven znanja B2 oz. C1 CEFR, pri tem pa ima tudi vpogled v glavne značilnosti nizozemske in belgijske, predvsem flamske, družbe in kulture.

Za študijski program (vsebino programa, cilje, izpitne pogoje, študijsko literaturo, učne metode in pogoje za obiskovanje) kliknite na ustrezni predmet.

Urnik za akademsko leto 2017-2018

Nizozemski jezik in kultura I (prva stopnja)

zimski semester

ponedeljek, 16.20 – 18.45 (1-AR, 011)
sreda, 11.20 – 12.55 (1-R)

letni semester

sreda, 14.40 – 16.15 (1-AR)
četrtek, 15.30 – 17.55 (02)

Nizozemski jezik in kultura II (prva stopnja)

zimski semester

ponedeljek, 14.40 – 16.15 (306) 
torek, 16.20 – 18.45 (115)

letni semester

torek 16.20 – 18.45 (115)
četrtek, 13.50 – 15.25 (03)

 

Nizozemska družba in kultura (druga stopnja)

zimski semester

petek, 08.00 – 11.15 (03)

Govorilne ure v zimskem semestru: torek 18. 50 - 19.35 in petek 11.20 - 12.05  (kabinet 118)