Filozofska fakulteta

Štipendije

Erasmus

Študenti ljubljanske nederlandistike lahko študirajo nizozemščino na univerzah v Belgiji in na Nizozemskem, s katerimi ima Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandisitko podpisane bilateralne pogodbe:

ali na ostalih univerzah, s katerimi imajo podpisane pogodbe drugi oddelki, v primeru, da študenti teh oddelkov niso zapolnili prostih mest:

Koordinator za študij na Erasmushoogeschool Brussel je Anita Srebnik.
Koordinator za študij na Univerzi v Antwerpnu je izr. prof. dr. Marija Javor Briški.

Več o programu Erasmus lahko preberete na spletni strani Mednarodne pisarne Filozofske fakultete.

Ceepus

mreža AT-0012  -  Jezik in literatura v srednjeevropskem kontekstu

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies - srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študijev) je program za izmenjavo študentov in profesorjev v Srednji Evropi. V mreži AT-0012 so vključene naslednje države: Avstrija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija.

Splošno o izmenjavi CEEPUS

CEEPUS deluje na osnovi mrež (networks), ki so jih za določena področja ustanovile univerze in/ali fakultete, t.i. partnerske inštitucije.
Študenti in profesorji lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreže, v katero je njihova institucija vključena. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški niso kriti. Študentu je na domači fakulteti priznano obdobje, ki ga prebije na partnerski fakulteti.
Načeloma lahko za štipendijo prosijo tudi študenti z institucij, ki niso vključene v mrežo, in sicer kot t.i. prosti študenti (free movers). Informacije o prostih štipendijah je mogoče dobiti na Nacionalnem uradu CEEPUS tiste države, kamor želijo na izpopolnjevanje.>
Študenti ljubljanske nederlandistike lahko najmanj en in največ dva semsestra študirajo nizozemski jezik na eni od naslednjih Univerz v Srednji Evropi, povezanih v mrežo AT-0012:

 • Univerza na Dunaju
 • Karlova univerza v Pragi
 • Univerza Palacky v Olomoucu
 • Masarykova Univerza v Brnu
 • Univerza v Zagrebu:
 • Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti
 • Univerza Károli Gáspár v Budimpešti
 • Univerza v Debrecenu
 • University v Szegedu
 • Univerza v Varšavi
 • Univerza v Wroclawu
 • Jagelonska univerza v Krakovu
 • Univerza Adama Mickiewicza v Poznańu
 • Univerza v Bukarešti
 • Univerza Komenskega v Bratislavu
 • Univerza v Beogradu
 • Univerza v Novem Sadu

Osnovni pogoji za študente

 • končana dva semestra študija
 • starost: do 35 let
 • dolžina izmenjave: najmanj en semester in največ dva (dodiplomski študenti), v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko zaprosijo tudi za krajša obdobja (vendar ne krajša od 21 dni)
 • državljanstvo ene od držav, v katerih deluje CEEPUS
 • podpora koordinatorja mreže CEEPUS na matični inštituciji

Osnovni pogoji za profesorje

 • status: univerzitetni profesor
 • starostne omejitve ni
 • dolžina izmenjave: najmanj 10 delovnih dni

Prijavni roki

15. junij: za štipendije za zimski semester
15. november: za štipendije letni semester in zadnji rok za proste študente (free movers)

Prijave potekajo v celoti preko internetne strani programa CEEPUS.
Prosti študenti pa morajo prijavni obrazec izpolniti v papirni obliki, priložiti vse potrebne dokumente in prijavo poslati na Nacionalni urad CEEPUS v matični državi. Obrazec najdete na straneh programa CEEPUS pod Information - Mobility.
Vse ostale informacije o prijavi in izmenjavi najdete na spletni strani Centra RS za mobilnost in evropske programe izbraževanja in usposabljanja.

Kontakt

Koordinatorica mreže AT-0012-Language and Literature in a Central European context na Filozofski fakulteti je asist. Špela Sevšek Šramel z Oddelka za slovakistiko.

asist. Špela Sevšek Šramel
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za slavistiko
Katedra za slovaški jezik in književnost
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

kabinet: Tobačna 5/2/10
uradne ure: petek 10.30-12.00
tel.: +386 (0)1 2442066
e-pošta: spela.sramel@ff.uni-lj.si

Kontaktna oseba nacionalnega urada CEEPUS Slovenija (NCO SI) je ga. Neža Pajnič. Naslov:
Nacionalni urad CEEPUS Slovenija (NCO SI)
Ob železnici 16
SI-1000 Ljubljana
e-pošta: neza.pajnic@cmepius.si  
http://www.cmepius.si

Vse informacije o mreži AT-0012 - language and literature in a Central European context najdete na spletnem naslovu www.ned.univie.ac.at.

Huygens

NUFFIC (Nizozemska organizacija za mednarodno sodelovanje v visokem šolstvu) nudi v okviru Huygens Scholarship Programme (HSP) štipendije za študij nizozemskega jezika na univerzah na Nizozemskem za izjemno nadarjene študente v zadnji fazi prvostopenjskega študija ali podiplomske študente (npr. za pisanje diplomskega dela ali doktorske disertacije). Nadaljnje informacije prejmete od Anite Srebnik in na spletni strani NUFFIC. Zadnji rok za prijave je praviloma 1. februar.

Poletni tečaji

 • Nizozemska jezikovna unija (Nederlandse taalunie) vsako leto v poletnem času organizira tritedenske poletne tečaje nizozemskega jezika v Zeistu na Nizozemskem ter v Gentu in Hasseltu v Belgiji. Udeležuje se jih okoli 300 študentov iz 35 držav. Na voljo je tudi omejeno število štipendij. Rok za prijavo je praviloma 1. februar. Več informacij prejmete pri Aniti Srebnik in na spletni strani Jezikovnega centra Nizozemske jezikovne unije (Taalunicentrum).
  Letos julija in avgusta 2009 se bosta tečaja udeležili dve študentki drugega letnika nederlandistike iz Slovenije.
 • Vsako leto v poletnem času poteka tudi regionalni poletni tečaj nizozemskega jezika na eni od srednjeevropskih univerz, članic Comeniusa. Letos, med 4. in 14. julijem 2009, bo tečaj potekal na Univerzi v Poznanu na Poljskem. Udeležila se ga bosta tudi dva študenta tretjega letnika nederlandistike iz Slovenije.